Palvelut

Kokonaisvaltaisia ratkaisuja. 🍾

Laajensimme palvelutarjoamaa

vastaamaan paremmin asiakkaidemme todellista tarvetta.

Strateginen suunnittelu
Mediaratkaisut
Luovat sisällöt & konseptointi
Markkinoinnin pelillistäminen
Markkinoinnin automaatio
Data & asiakasymmärrys
'Always on'
-sisällöt
Vaikuttajat
Kasvumarkkinointi

Oma strateginen suunnittelumalli 'Engine' mahdollistaa jatkuvan kehityksen.

Data.
Markkinoinnin tulee pohjautua relevantista datasta johdettuihin päätöksiin, jotta ymmärrämme kohderyhmäämme sekä toimenpiteidemme vaikutusta entistä paremmin.
Social.
Ihmislähtöisen markkinoinnin edellytyksenä on brändin kyky kuunnella, keskustella ja olla läsnä sidosryhmien kanssa.
Growth.
Kaikki tekeminen pitää olla sidottu mitattaviin tavoitteisiin, jotka tukevat kokonaisvaltaista liiketoimintaa ymmärrettävällä tavalla.

Jokaisessa suomalaisessa

kodissa on todennäköisesti vähintään yksi tuote asiakkailtamme.

Ota yhteyttä,
autamme mielellämme.

Tommi Pulli

Head of Media
040 849 4488
tommi@fam.fi

Anna Markkinen

Content Strategist / Team Lead
040 593 0937
anna.markkinen@fam.fi

Pyry Suojalehto

CEO / Account Director
050 495 0718
pyry.suojalehto@fam.fi